Krytky

C.Scope kryt sondy DD 28x20cm

Krytka DD sondy C.Scope o rozměrech 28x20cm.

Vaše cena: 350,00 Kč

C.Scope krytka sondy 20cm

Kryt sondy 8" určený ke všem detektorům kovů C.Scope

Vaše cena: 390,00 Kč

C.Scope krytka sondy 27cm

Krytka sondy 10.5" určený pro všechny detektory C.Scope.

Vaše cena: 490,00 Kč