Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti DETEKTOR CENTRUM Praha, se sídlem Pavelkova 3390, Praha 4 - Modřany, IČ : 470 61 359, pro provoz internetového obchodu www.detektorkovu.cz.
 

I. Úvod

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány s ohledem na ustanovení § 273 Obchodního zákoníku v platném znění a stanovují pravidla obchodního kontaktu mezi internetovým obchodem detektory.cz provozovaný společností Detektor Centrum Praha a kupujícím. Předpokladem jejich aplikace je výslovné neodmítnutí použití Prostředků komunikace na dálku. „Prostředky komunikace na dálku“ se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zejména elektronická pošta, faxový přístroj, veřejná komunikační síť, například internet; tedy prostředky umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Prohlášení k ochraně osobních údajů: Firma Pavel Diviš - DETEKTOR CENTRUM Praha zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetového obchodu detektory.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Pavel Diviš - DETEKTOR CENTRUM  údaje zlikviduje.

Firma Pavel Diviš - DETEKTOR CENTRUM  Praha, jako provozovatel internetového obchodu tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (v platném znění) ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti DETEKTOR CENTRUM Praha. Osobní údaje nebudou bez souhlasu dotčené osoby/subjektu  poskytnuty jiné společnosti.

V případě, že prodávajícímu dle zákona o odpadech vzniká povinnost uvádět částku nákladů spojených se zajištěním zpětného odběru, zpracování, odstranění a využití elektrozařízení, bude tato částka kupujícímu účtována na prodejním dokladu.

 

II. Nákupní řád

A. Platební podmínky

1. Veškeré ceny na detektory.cz jsou uváděny včetně DPH a poplatků za elektroodpady a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto elektronického obchodu. 

2. Platbu lze provést těmito způsoby:

a) HOTOVĚ V PRODEJNĚ (DETEKTOR CENTRUM Praha 4-Modřany, Pavelkova 3390/7, 143 00) 
    BEZ POPLATKU - Platba probíhá v hotovosti naproti vydání zboží a daňového dokladu při osobním odběru zboží na prodejně.

b) BANKOVNÍM PŘEVOD, SLOŽENKA
    BEZ POPLATKU - Kupující zaplatí bankovním převodem, popř. složenkou ve prospěch účtu Pavel Diviš - Detektor Centrum Praha. 
    Zboží a příjový/daňový doklad je zákazníkovi zaslán bez zbytečného prodlení na základě uhrazené platby.

c) DOBÍRKA
    Platba probíhá v hotovosti naproti vydání zboží. CENA dobírky je + 45,- Kč (GLS) / 65,- Kč (Česká pošta).

B. Objednávka zboží

Objednávku zboží vytvoříte buď vložením zboží do košíku nebo vyplněním objednávacího formuláře. Dále postupujete dle instrukcí generovaných systémem. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu detektory.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ihned po obdržení Vaší objednávky Vám e-mailem bude odesláno její potvrzení.  Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

C. Zrušení objednávky zboží

Objednávku může zákazník zrušit bez udání důvodů do okamžiku její expedice a to písemně na e-mail detektorcentrum@gmail.com. Po uplynutí této doby již není možné objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu.

Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout  v případě, že:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- omylem nebo technickou chybou byla přijata objednávka s nesprávnou cenou zboží

D. Dodání objednaného zboží

Zboží je Vám dodáno na základě Vašeho výběru způsobu dodání zboží určeného v objednávce. Detailní informace o jednotlivých možnostech způsobu dodání zboží, termínech dodání a cenách:

E. Způsob a cena dopravy

Při objednávce nad 6.000,- Kč  je doprava ZDARMA !
 
 

OSOBNÍ ODBĚR

Osobní odběr zboží je možné realizovat v naší prodejně na adrese: Detektor Centrum Praha, Pavelkova 3390/7, 143 00 Praha 4 - Modřany.

Převzetí zboží při osobním odběru je ZDARMA  bez poplatků.


GLS - KURÝRNÍ SLUŽBA 

Doba doručení: Obvykle do 48 hodin

Způsob platby pro objednávky v ČR: Dobírkou v okamžiku převzetí nebo Bankovním převodem před odesláním zásilky.

Způsob platby pro objednávky mimo ČR: Bankovním převodem před odesláním. 

- Dopravné pro zásilky po ČR při platbě převodem na účet: 137,- Kč (včetně 21% DPH).

- Dopravné pro zásilky na Slovensko: 250,- Kč včetně 21% DPH. Platba bankovním převodem na EUR nebo CZK účet předem.

- Dopravné pro zásilky mimo ČR a Slovensko: 25 - 40 EUR (v závislosti na destinaci). Bude upřesněno před odesláním a
  provedením platby.

 
ČESKÁ POŠTA - BALÍK NA POŠTU
 

Způsob platby pro objednávky v rámci ČR je dobírkou v okamžiku převzetí nebo Bankovním převodem před odesláním zásilky.

Doba doručení: Zásilka je na příslušné poště k vyzvednutí obvykle druhý pracovn den.

- Dopravné pro zásilky po ČR při platbě převodem na účet s rozměry zásilky do 30 cm: 119,-  (včetně 21% DPH).

- Dopravné při platbě převodem na účet s rozměry zásilky do 50 cm: 137,- Kč (včetně 21% DPH)

- Dopravné při pladbě převodem na účet s rozměry zásilky do 100 cm: 179,- Kč (včetně 21% DPH)


F. Expedice zboží

Zboží označené jako „expedice tohoto zboží do 24h“ a objednané v pracovní den do 11:00 je týž den expedováno a Vy jej obdržíte následující pracovní den. 

G. Odstoupení od koupní smlouvy

Odstoupit od kupní smlouvy lze do 14 dnů od převzetí plnění (rozumí se „převzetí zboží“) bez udání důvodu. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně. Zboží prosím zašlete i s vyplněným formulářem běžnou poštou jako doporučenou zásilkou na adresu:
Pavel Diviš, Pavelkova 3390, Praha 4-Modřany 143 00.

Tento způsob odstoupení od smlouvy je upraven Občanským zákoníkem pro případy, kdy byla kupní smlouva uzavřena s použitím prostředků „komunikace na dálku“, což je základní princip shopu detektory.cz. Výjimku tvoří zejména dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a také audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

V případě detektoru Vás prosíme o vracení zboží v původním originální krabici (pokud ji ještě máte k dispozi) a to z důvodu, že původní balení je nejlépe přizpůsobeno bezpečnému transportu. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku má dodavatel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Je-li zboží vráceno nerozbalené, nepoškozené a nepoužité, pak vracíme vždy plnou cenu zboží.

 

III. Reklamační řád

A. Záruční podmínky

Firma Pavel Diviš - DETEKTOR Centrum Praha (dále jen prodejce) poskytuje koncovému zákazníkovi záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, především ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Záruční lhůta počíná běžet dnem prodeje a pro jednotlivé skupiny výrobků platí 24 měsíců (pro detektory kovu Fisher je nabízena prodloužená záruka 2+3 roky). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí, neodborné použití, mechanické poškození nebo opotřebení, živelnou pohromu nebo jiný vnější vliv.

B. Vyřízení reklamace

Zboží lze reklamovat v případech, kdy jste obdrželi:
 
-  poškozené zboží
-  jiné zboží než jste si objednali
-  nekompletní zboží
 
O závadě výrobku a zamýšlené reklamaci s ní spojené nás prosím předem informujte (mailem, případně telefonicky), abychom se ujistili, že se opravdu jedná o závadu a nikoli pouze o snadno odstranitelný problém spojený se špatným nastavením, vadnými bateriemi, apod.

C. Způsob reklamace

Reklamaci je možné uplatňovat na adrese: Pavel Diviš, Pavelkova 3390, Praha 4-Modřany 143 00, e-mail: detektorcentrum@gmail.com.

Pro uplatnění reklamace je nutné prokázat nákup daného konkrétního reklamovaného kusu výrobku u prodejce např. nákupním dokladem, dodacím listem, záručním listem apod., nebo jiným způsobem, z něhož bude patrné datum nákupu výrobku, identifikace prodejce a identifikace konkrétního typu výrobku. Než budete zboží zasílat k záruční opravě, kontaktujte nás, aby byly vyloučeny případy, na které se záruka nevztahuje (např. nepochopení některé funkce či překážky na straně zákazníka, jako třeba vniknutí vody do přístroje, apod.). Až budete zboží zasílat, prosíme Vás o stručný popis předmětu reklamace písemnou formou a o zabalení zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a zásilku nejlépe označte příslušnými symboly. Detektor musí být před zasláním náležitě očistěn od bahna, hlíny, atd., aby mohl být řádně prohlédnut, případně opravován. Zásilku vyšší hodnoty je dobré si pojistit na sumu odpovídající kupní ceně a podací lístek si uschovat. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. 


Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (v případě zaslání detektoru k bezplatné opravě do servisního oddělění Fisher Research Lab v El Pasu, USA lze při souhlasu zákazníka dohodnout prodlouženou reklamační lhůtu a to o dobu nezbytně potřebnou pro přepravu výrobku do/z USA a s tím spojené případné neovlivnitelné okolnosti, které by mohly znemožnit plnění lhůty v řádné době 30 dnů). Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Reklamace zaslané na dobírku nepřebíráme.
 

Prodejce informuje kupujícího nejpozději do 3 dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na výše uvedené vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Jakékoliv nároky, odpovědnosti či povinnosti z titulu prodlení se splněním nebo z titulu opomenutí splnění vylučují neovlivnitelné okolnosti, které znemožnily plnění včas, řádně či zcela (i pokud se týká třetích osob jako subdodavatelů) a pokud nelze předpokládat, že by překážku v plnění povinnosti vzniklou působením neovlivnitelných okolností bylo možno odvrátit či překonat nebo, že by bylo lze nepřekonatelnou okolnost v době vzniku závazku předvídat. Prodávající v takových případech neodpovídá za případně vzniklou škodu.

2. Neovlivnitelnými okolnostmi se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.), opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné události či skutečnosti, jež mají vliv na schopnost plnění povinností a jež se vymykají kontrole a vlivu dotčených subjektů nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění.

3. Schválené změny a doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek budou zapracovány do vydání nových, aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek, které dnem vydání ruší platnost předcházejícího znění Všeobecných obchodních podmínek.

4. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je v jejich textu uvedený Nákupní řád a Reklamační řád.

5. V případě, že se jedno či více ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ukáže jako neplatné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Detektor Centrum Praha i kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

6. Pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách není stanoveno jinak, předpokládá se, že změny a doplňky těchto Všeobecných obchodních podmínek byly zákazníkovi oznámeny dnem jejich umístění na stránkách detektory.cz.

7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8.20011.