Detektory kovů GOLDEN MASK

Detektor kovu Golden Mask LP ZERO-II 23

V AKCI 17cm DD sonda s krytkou ZDARMA!  Detektor kovů LP ZERO-II 23 je universální detektor...

Vaše cena: 7 990,00 Kč

Detektor kovu Golden Mask ZERO-II 30 WR - bezdrátová sluchátka

AKCE - druhá 17cm DD sonda s krytkou ZDARMA !  Detektor kovů LP ZERO-II 30 WR je universální...

Vaše cena: 9 990,00 Kč

Detektor kovů Golden Mask LP ZERO-II 30

Nyní v AKCI druhá, 17cm DD sonda s krytkou ZDARMA !  Detektor kovů LP ZERO-II 30 je...

Vaše cena: 8 690,00 Kč